27
آبان

نمونه کارت پرسنلی شناسایی PVC

نمونه کارت پرسنلی و شناسایی PVC پی وی سی که توسط شرکت داتکو به چاپ رسیده است:

                              کارت شناسایی گروه صنایع ورزشی ارکید مهر                            نمونه چاپ کارت شناسایی

چاپ کارت پرسنلی گروه صنایع ورزشی ارکید مهر که جنس آن ها از نوع پی وی سی است و توسط شرکت داتکو چاپ شده است.

نمونه کارت شناسایی و پرسنلی گلدیران

نمونه کارت شناسایی صنایع تهویه گلدیران پارس از جنس PVC

چاپ کارت پرسنلی

کارت پرسنلی انجمن هنرهای نمایشی چاپ شده در شرکت داتکو


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...