25
آذر

چاپ کارت شناسایی پرسنلی امنیتی

چاپ کارت شناسایی انجمن ها و مراکز دولتی، یکی از مسئله هایی است که مدیران نسبت به آن خیلی با احتیاط برخورد میکنند؛ زیرا که هم باید اطلاعات پرسنل باید محفوظ بماند و همچنین استفاده از کارت هوشمند سبب صرفه جویی در هزینه و وقت مراکز میشود.

چاپ کارت شناسایی امنیتی مختص چه مجموعه ای ها است؟

برای مثال یک مجموعه ای میخواهد آمار رفت و آمد پرسنل خود را داشته باشد. در این مورد بهترین پیشنهاد استفاده از کارت RFID و یا کارت دسفایر است. 

 

با استفاده از یک کارت پی وی سی PVC دسفایر میتوان دسترسی کارمندان و پرسنل را به اطلاعات مختلف در اتاق ها محدود کرد و دیگر مسائل امنیتی مورد نیاز مجموعه و محیط.

چاپ کارت امنیتی

 


free b2evolution skin


فرم در حال بارگذاری ...